۳ شهریور, ۱۳۹۴
news_2251

نوسان چینی-آمریکایی اونس

همزمان با دیده‌بانی بحران چین در بازارهای جهانی، توجه به بحث افزایش نرخ‌های بهره آمریکا نیز به شدت گذشته ادامه دارد. در واقع نوسان بهای اونس […]
۳ شهریور, ۱۳۹۴
news_2127

احتمال کاهش اونس نقره

با شکست ۱۴/۵۵ اونس جهانی نقره موجب کاهش تا سقف ۱۴/۲۵ و ۱۴/۰۵ خواهد شد. پیش بینی میشود به زودی اونس نقره وارد کانل ۱۳ شود […]
۱۲ مرداد, ۱۳۹۴
news_2137

شکست اونس نقره

اونس نقره با شکست ۱۵/۴۰ تا سقف ۱۵/۵۵ و ۱۵/۷۵ افزایش خواهد یافت وبا شکست کامل ۱۵/۲۵ تا سقف  ۱۵/۱۵ و۱۵۰۵ -۱۴/۹۵ کاهش خواهد یافت همان […]